Vraag een rapport aan

Activiteitenbesluit

De AMvB Bodemenergie en ministerieële regeling wijzigen bestaande wetten. Eén van de regelingen die gewijzigd wordt is het Activiteitenbesluit. Dit besluit bevat alegemene regels voor bedrijven en is van toepassing wanneer het systeem aangelegd wordt in een inrichting.

Wordt het systeem buiten een inrichting aangelegd, dan is het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen van kracht.

Op korte termijn zal deze pagina meer uitleg geven.